Skip to content

agentúra SEDEM

Stavba roka 2013

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela: nízkoenergetický administratívno-priemyselná novostavba spoločnosti Sedem, reklamná agentúra, s. r. o., v Košiciach

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: A. Celková plocha pozemku 2.998 m2, zastavaná plocha: 582,5 m2 , celková úžitková plocha: 1.218,8 m2. Stavba je vydareným príkladom administratívno-priemyselnej budovy. Spája v sebe požiadavky stavebníka na administratívne priestory, ktoré sú v bezprostrednom kontakte na výrobu a zefektívňujú tak oba procesy. To celé je zároveň zhmotnené v reprezentatívnej modernej architektúre s vysokým stupňom energetickej úspornosti.  Administratívna budova s montážnou halou sa nachádza v priemyselnej zóne, ktorá je súčasťou mestskej časti Nad jazerom. Z hľadiska existujúcej infraštruktúry je vnútri areálu diaľkový nadzemný parovod v správe TEKO. Budova ako zdroj tepla využíva tepelné čerpadlo voda-voda. Prípojka STL plynu bola zrušená a prevádzková budova nie je napojená na verejný plynovod. Budova svojím osadením plne rešpektuje a dotvára ortogonálnu urbanistickú sieť jestvujúcich priemyselných objektov. Pritom sa pred objektom vytvára optimálny manipulačný priestor pre zásobovanie, parkovanie zamestnancov a návštevníkov, zohľadňuje požiadavky na orientáciu k svetovým stranám uličným priehľadom. Stavba pre potreby zabezpečenia komplexnej prevádzky reklamnej agentúry zabezpečuje optimalizáciu výrobných vzťahov, ktoré sú vzhľadom na špecifický charakter činnosti reklamnej agentúry založené na úzkom prepojení medzi digitálnou prípravou podkladov (v kancelárskych priestoroch) a ich výrobou (tlačou, rozmnožovaním, plotrovaním a pod.) vo výrobnej časti. Vzájomné prepojenie týchto dvoch súčastí je podstatou potreby vytvorenia nového sídla rozrastajúcej sa spoločnosti. Stavba vzhľadom na výrobný charakter jednej z jej častí nepôsobí rušivo na okolie, t.j. v výrobnej zóny. Potreba komunikácie s klientmi je zabezpečená dobrou dopravnou dostupnosťou. A tým, že to nie je typická výroba, stavba prispieva aj k celkovej humanizácii a estetickému vzhľadu tejto časti svojim atypickým architektonickým riešením.
Budova je v oboch častiach s jasným výškovým, materiálovým a farebným riešením. Dominantnou je trojpodlažná časť administratívy v tvare číslovky „7“. Na trojpodlažnú časť nadväzuje dvojpodlažná časť montážnej haly s charakteristickým predĺženým tvarom, po obvode s pozdĺžnymi pásovými oknami na oboch podlažiach. Malá architektúra je súčasťou urbanistického riešenia areálu. S dôrazom na estetickú kvalitu je riešený vstupný priestor pred administratívnou časťou komplexu. Pred vstupom do budovy je 9 parkovacích miest, z toho jedno pre telesne postihnuté osoby. 

Záleží Vám na životnom prostredí ?