Skip to content

“Buď napíšte niečo hodnotné alebo vykonajte niečo hodnotné o čom sa bude dať písať.”

Benjamin Franklin

Eventy

Ak sa práve rozhodujete o uvedení nového produktu alebo služby, kontaktujte nás! Pomôžeme vám zorganizovať sprievodné podujatie, tlačovú konferenciu či iný happening atraktívnou a zaujímavou formou.

Ste firma, ktorá pravidelne organizuje stretnutia so zamestnancami? Nemáte však na to čas, aby ste takéto podujatia organizovali prostredníctvom vašich spolupracovníkov? Ak máte záujem radi vám zorganizujeme firemné stretnutie či posedenie s malým hudobným alebo iným kultúrnym programom.

 

    ZABEZPEČÍME PRE VÁS:
  • prípravné práce: návrh, tlač a distribúcia pozvánok, scenáre, moderátorské vstupy;
  • tvorbu kreatívneho návrhu programu a účinkujúcich;
  • vhodný priestor a jeho výzdobu;
  • technickú stránku podujatia (ozvučenie, osvetlenie, pódiová technika, fotografické a video záznamy a iné);
  • catering, ochutnávku vín, whisky, cigár, miešanie koktailov, personál;
  • adrenalínové atrakcie, ohňostroje a pyrotechnické efekty;
  • asistenciu počas celého priebehu podujatia;
  • vyhodnotenie podujatia.

Výhody

Dokážeme zabezpečiť prípravné práce, kreatívu a výrobu u nás. Všetko pre Vás pripravia naši vlastní  a skúsení pracovníci.

Zavoláme
Vám ...