Skip to content

agentúra SEDEM

Benefičný festival Osmidiv už po jedenásty krát v nedeľu 16. augusta 2020 roztancoval a rozospieval amfiteáter v historickom centre Banskej Štiavnice. Pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím ho pripravilo Občianske združenie Milan Štefánik.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného, kultúrneho podujatia s názvom "OSMIDIV", ktoré sme aj vďaka Vašej pomoci pripravili jedenástym rokom v nedeľu, 16.augusta 2020 na amfiteátri v Banskej Štiavnici pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Domovov sociálnych služieb a zo zariadení. Hendikepované deti sa aj vďaka Vašej pomoc mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na ruky, ozdobovanie sádrových odliatkov, enkaustiku - maľovanie horúcim voskom na papier, pedig – prútikárstvo, streľbu z kuše a luku, razenie mincí, výrobu šperkov z kovu a doplnkov z kože.

Milan Štefánik