MapaKošice

Textilná 7/A
040 12 Košice
tel.: 055/62 341 66
e-mail: sedem@sedem.sk

Bratislava

Prístavná 10
821 09 Bratislava 2
tel.: +421 907 022 770
e-mail: bratislava@sedem.sk