Skip to content

“Dôveryhodnosť si budujete tým, že ukážete nákupcom, že rozumiete ich problémom a viete ako ich vyriešiť.”

Ardath Albee

Informačné a prezentačné systémy

POS a POP materiály sú neodmysliteľnou súčasťou podpory predaja. Pomáhajú nielen zviditeľniť niektorú z vašich práve aktuálnych akcií, ale predovšetkým dokážu upriamiť pozornosť na váš produkt a zlepšujú jeho zapamätateľnosť. Stredobodom záujmu zákazníka sa tak stáva nielen produkt, ale aj vaša značka. Úlohou POS/POP materiálov je teda upútať pozornosť zákazníka a ovplyvniť jeho konečné rozhodnutie o kúpe.

Výhody

Medzi základné napríklad patrí delenie podľa umiestnenia POS/POP materiálov na indoor materiály umiestnené vo vnútri budov, a na outdoor  materiály na podporu predaja, ktoré sú umiestnené v exteriéroch. 

Zavoláme
Vám ...